Om företaget

Mötesplats Roslagen AB startades i november 2008. Företagsidén uppstod i arbetet med att ta fram ett koncept för Roslagsmässan 2009. Roslagsmässan 2009 – eller Expo Roslagen som den nu kommer att heta var företagets första event. Tanken är att utveckla företaget i relativt snabb men kontrollerad takt.

Det bärande för vision och mål är övertygelsen om att fysiska mötesplatser med lokal prägel har en framtid. Människor behöver mötas för att göra affärer. Så har det varit i alla tider – och så kommer det att bli i framtiden.

Företaget ägs av några eldsjälar som har en samsyn på detta, och villvara med och utveckla! Vi skall skapa kraft i företaget genom att kombinera människor med nytänk, erfarenhet, kunnande, entreprenörskap och lokala nätverk.

Vi är på god väg!

Företaget har en ägargrupp med tung lokal förankring. Vi är väl rustade finansiellt för att klara av att driva mäss och eventprojekt!

Vi kommer att märkas!

Styrelsen